• การเพิ่ม Google Search ใน Microsoft edge ของ Windows 10

    วิธีการนี้เป็นการเพิ่ม Google Search ให้เป็นตัวสืบค้นหลักใน Microsoft edge ที่พ่วงมากับ Windows 10

    วิธีการ ดูตามภาพประกอบ


    ตีพิมพ์จากกระทู้: การเพิ่ม Google Search ใน Microsoft edge ของ Windows 10
    กระทู้โดย ajFarsang