• Internet Tools

  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Oct 28, 2014 10:58  เปิดอ่าน: 948 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  Google Chrome คือ เบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นโดย Google ด้วยการใช้งานที่ง่าย ฟรี และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาที ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Sep 6, 2014 23:05  เปิดอ่าน: 554 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  FileZilla Client เป็นโปรแกรม FTP สำหรับถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ซึ่งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จาก FTP site, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสต์ ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Sep 3, 2014 23:09  เปิดอ่าน: 591 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  Google Chrome คือ เบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นโดย Google ด้วยการใช้งานที่ง่าย ฟรี และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาที ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Aug 21, 2014 07:46  เปิดอ่าน: 529 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  Internet Download Manager หรือ IDM ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยการดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากกว่าโปรแกรมประเภทเดียวกัน ด้วยช่องการเชื่อมต่อกับแหล่งให้โหลดข้อมูลสูงสุดถึง 16 ช่อง จึงทำให้ IDM เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดข้อมูลที่มีความเร็วสูงสุด 600% ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Aug 13, 2014 15:30  เปิดอ่าน: 599 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  Google Chrome คือ เบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นโดย Google ด้วยการใช้งานที่ง่าย ฟรี และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาที ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Jul 24, 2014 23:23  เปิดอ่าน: 492 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  CCleaner เป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดขยะ/ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอีกโปรแกรมหนึ่ง สามารถกำจัดขยะบนเบร้าว์เซอร์ได้หลายยี่ห้อ ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ Jun 1, 2014 22:51  เปิดอ่าน: 4804 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  FileZilla Client เป็นโปรแกรม FTP สำหรับถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ซึ่งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จาก FTP site, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฮสต์ ...
  กระทู้โดย ตีพิมพ์เมื่อ May 14, 2014 08:10  เปิดอ่าน: 533 
  1. หมวดหมู่:
  2. Internet Tools
  ภาพตัวอย่างข่าว/บทความ

  Google Chrome คือ เบราว์เซอร์ที่สร้างขึ้นโดย Google ด้วยการใช้งานที่ง่าย ฟรี และติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาที ซึ่งมีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย ...